העולם הבוקר: התנועה להחזרת הכבוד האבוד של התלתלים

הנהלה | אוקטובר 19, 2015

אירוח בתוכנית הבוקר "העולם הבוקר" של אברי גלעד והילה קורח.