דרום

דניאל בן אלישע

איזור תעשייה, אילת
052-593-6602